Profesor de autoescuelaA Dirección Xeral de Tráfico (DXT) ofrece un curso para obter o certificado de profesor de formación vial.O curso consta de dúas fases: una de ensino e outra de formación presencial.

O requisito é ter o título da ESO

En Santiago de Compostela.

Máis información