Campamentos para persoas con discapacidade

O Servizo de Prevención da Dependencia da Secretaría Xeral de Política Social convoca campamentos para persoas con discapacidade

Persoas destinatarias
As que teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade e unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos, segundo se indica en cada unha das quendas.

Máis información