Eurogal: prácticas laborais no extranxeiro

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar oferta 45 prazas de Leonardo da Vinci (PLM) para a realización de prácticas laborais non remuneradas en seis países da Unión Europea a partir do mes de setembro de 2014, no marco do proxecto “Europeizando Galicia”, EUROGAL, promovido ao abeiro do Programa europeo de aprendizaxe permanente (PAP).

Máis información